Currículum de 1r a 3r d’ESO

 

Matèria

1r

2n

3r

Llengua catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua estrangera

2+1B

2+1B

2+1B

Matemàtiques

3

4

3

Ciències de la naturalesa

2+1B

2+1B

3+1B

Ciències socials, geografia  i història

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

3

2

0

Educació visual i plàstica

-

2

2

Tecnologies

1+1B

1+1B

1+1B

Educació per a la ciutadania

-

-

1

Religió / Alternativa Rel.

2

-

1

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

(Treball de síntesi)

(1)

(1)

(1)

Total setmanal

30

30

30

 

Optatives

 

1r

2n

3r

Francès 2a llengua

Francès 2a llengua

Reforç anglès

Alemany

Francès 2a llengua

La física i la química que experimentem cada dia

Robòtica

Aplicacions al mòbil

Francès 2a llenua

Reforç de matemàtiques

Experimenting with matter

Cultura clàssica

Eines i procediments a les ciències socials

Reforç de matemàtiques

Teatre

Reforç anglès

Habilitats socials

Emprenedoria

Reforç d’anglès

Registre