Benvolgudes famílies.

A sota podeu descarregar els dossiers amb la relació d’optatives que podeu triar.

Procés de tria: caldrà descarregar-se el fitxer de la instància corresponent (i imprimir-lo) per poder numerar per ordre de preferència la vostra tria. Ho podeu presentar a consergeria entre el 1 i 7 de setembre

També podeu demanar la instància a consergeria dintre del periode de sol·licitud.

Recordem que el fet de no presentar la instància o presentar-la fora de termini implica l’assignació d’ofici segons les places disponibles.

Igualment, la presentació de la instància no implica l’assignació directa a l’optativa elegida en primer lloc, tot i que s’intentarà adjudicar les primeres opcions.

 

Moltes gràcies,

Coordinació

 

PETIT CANVI: per oferir més possibilitats als alumnes hem ofertat l'optativa de 2n "Inici a la programació" de forma quadrimestral (no anual). D'aquesta manera podem oferir dos grups guadrimestrals en comptes d'un anual. No afecta al procés de tria.

OFERTA D'OPTATIVES 2017-18 

1r ESO (dimarts)

OPTATIVA

ANUAL 1r Q 2n Q

Professor/a

FRANCÈS 1 X     Núria Blanco
ROBÒTICA (LEGO)   X X Carme de Haro
CONJUNT MUSICAL 1   X X Joan Cervera
HABILITATS SOCIALS   X X Iolanda Palau
ESPORTS D'AVENTURA   X   Berta Domingo i Bàrbara Girós
FIT AND FUN (ESPORTS)     X Bàrbara Girós
ANGLÈS PER LA DIVERSITAT   X X Maite Padrós
NOTÍCIES D'ACTUALITAT   X X

Àfrica Apariri (1rQ) /Patricia Martínez (2nQ)

  

 

       
2n ESO (dimecres)
OPTATIVA ANUAL 1r Q 2n Q Professor/a
FRANCÈS 2 X     Núria Blanco
INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ  X  X Carme Prunera
CINEMA I VALORS   X X Mercè Llobet
CONJUNT MUSICAL 2   X X Joan cervera
TEATRE X     Elena Romero
PROJECTE TECNOLÒGIC   X X Carme de Haro
EXPERIMENTING WITH MATTER   X X Anna Grancelli
PROJECTES DE CIÈNCIES   X X Javi Comino
         
3r ESO (dijous)
OPTATIVA ANUAL 1r Q 2n Q Professor/a
FRANCÈS 3 X     Núria Blanco
ROBÒTICA (ARDUINO) X     Eduard Gómez
EMPRENEDORIA   X X Diego Navarro
CONJUNT MUSICAL 3   X X Arnald Pannon
MEDIACIÓ   X X Bernat Fernández
PROJECTE DE CIÈNCIES   X X Júlia Prat
REVISTA X     Goretti Coronas
PROJECTE TECNOLÒGIC     X Sergio Suitino

 

 

Registre