De l’1 al 14 de febrer estarà obert el termini de presentació de sol·licituds d'inscripció a les proves per completar els ensenyaments d’ESO.

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són:

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019 es publicarà al tauler d’anuncis del centre o bé a la web, el calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos (haurà un període de reclamacions del 5 al 7 de març).

Properament es publicarà la data de les proves, que es faran al març.

Registre