Nom Estament / Representació
Julio Martínez President
Roser García Cap d’estudis
Jordi Arnau Secretari
Pepa Llobet Ajuntament
Anna Grancelli Professorat
Roser Puig Professorat
Eduard Gómez Professorat
Bernat Fernández Professorat
Madelín Ruíz Professorat
Núria Montés Professorat
Ramon Bosch Professorat
Montse Hidalgo AMPA
Maria Bermúdez Mares i pares
Malena Blanca Mares i pares
Sònia Ponce Mares i pares
Jordi Estapé Alumnat
Júlia Reniu Alumnat
Víctor Fernández Alumnat
Roger Mascorda Alumnat
Ma Àngels Sarbosa PAS

Registre