Responsables de les tasques de coordinació 2017-18

Càrrec Responsable
Coordinació d'activitats i serveis Mari Carmen Zafra
Coordinació 1r ESO Iolanda Palau
Coordinació 2n ESO Coretti Coronas
Coordinació 3r ESO Bernat Fernández
Coordinació 4t ESO Berta Domingo Viscasillas
Coordinació BAT Teresa Cantillo Nieves
Coordinació d'informàtica Josep Lluís Lúria
Enllaç IOC Paulino Fernández

Caps de departament

Departament Responsable
Anglès Maite Padrós
Ciències naturals Lola Izquierdo
Expressió (EF, MUS, ViP) Roser Puig
Física i química Anna Grancelli Rodríguez
Llengua castellana Miguel Angel Sánchez
Llengua catalana Inés Valls
Matemàtiques Roser Garcia
Tecnologia Meritxell Miró
Socials Assumpta Bertran
Filosofia Joan Ortiz

Registre